Varislerde Tedavi Yöntemleri

Varis Tedavisi Yöntemleri

Varis Tedavisi Yöntemleri

Varislerle ilgili  sanıldığının aksine rutin bir tedavi metodu veya tek bir varis tedavisi yöntemi yoktur.

“Hastalık yoktur,hasta vardır.”

Doğru teşhis ve venöz renkli doppler ultrasonografi ile yapılan haritalama doğru tedavi seçeneğini bize sunacaktır.

Hastalarda bazen tek bir varis tedavisi yöntemi uygulanabildiği gibi birkaç yöntem de bir arada uygulanabilir.

1. Palyatif  (Geçici)

Varis Çorabı İle Tedavi Yöntemi
Varis Çorabı İle Tedavi Yöntemi

Kompresyon Varis Tedavisi Yöntemleri (Varis Çorabı)

Varis çorabı varisleri tedavi etmez, sadece mevcut şikayetleri azaltıp hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Geçici bir yöntemdir, kesin tedavi yapılıncaya kadar bir miktar daha zaman kazanılmasını sağlar.

Medikal Varis Tedavisi Yöntemleri

İlaç tedavisidir.bu konuda bir çok ilaç seçeneği mevcuttur. Varislerin ,bulunduğu damarlara,rahatsızlığın şiddetine, hastanın yaşı,cinsiyeti ve genetik özelliklerine göre tedaviye cevabı değişir.

2. Ameliyatsız Varis Tedavisi (Girişimsel) Yöntemleri

Varis Tedavisinde Tıbbi Tutkal Yöntemi
Varis Tedavisinde Tıbbi Tutkal Yöntemi

Tutkal (Tıbbi Yapıştırıcı) Varis Tedavisi Yöntemleri

Son yıllarda birçok klinikte uygulanan oldukça popüler bir yöntemdir. Yedek damarlara (by-pass damarları) bir katater yardımı ile girilerek tutkal (siyanoakrilat-japon yapıştırıcısı) verilip damarların yapıştırılması yöntemidir. Herhangi bir anesteziye gerek kalmadan uygulanabilmesi en büyük avantajıdır.

İleride lazım olabilecek yedek damarları (by-pass damarları) kurutması sebebi ile kliniğimizde tercih edilmeyen bir yöntemdir.

Endovenözlazer Varis Tedavisi Yöntemleri (EVLT )

Spinal veya tümesan anestezi uygulandıktan sonra yedek damarlara bir katater yardımı ile girilerek lazer fiberi yerleştirilir.Akabinde yüksek  enerji yayan lazer fiberinin  yavaşça geriye çekilerek  damarın içeriden yakılıp, yedek damarların (by-pass damarları) kapatılması yöntemidir.

İleride lazım olabilecek yedek damarları (by-pass damarları) kurutması sebebi ile kliniğimizde tercih edilmeyen bir yöntemdir.

Radyofrekans Ablasyon Varis Tedavisi Yöntemleri(RFA)

Spinal veya tümesan anestezi uygulandıktan sonra yedek damarların içerisine bir katater yerleştirilir,yüksek frekanslı ses dalgalarının lazere göre daha az bir ısı üretmesi ile katater geriye çekilerek yedek damarların (by-pass damarları) içeriden yakılıp kapatılması yöntemidir.

İleride lazım olabilecek yedek damarları (by-pass damarları) kurutması sebebi ile kliniğimizde tercih edilmeyen bir yöntemdir.

Clarivein Uygulamasi (Köpük Varis Tedavisi)

Köpük Varis Tedavi Yöntemi
Köpük Varis Tedavisi Yöntemi

Herhangi bir anestetik işlem gerekmeksizin yedek damarların içerisine özel bir katater yerleştirilir , kataterin uç kısmı dairesel hareketler yaparken geriye çekilir ve bu geri çekme esnasında sklerozan (köpük) madde verilerek yedek damarların (by-pass damarları) içeriden yakılıp kapatılması yöntemidir.

İleride lazım olabilecek yedek damarları (by-pass damarları) kurutması sebebi ile kliniğimizde tercih edilmeyen bir yöntemdir.

Endovenöz Buhar Varis Tedavisi Yöntemleri

Popülaritesini kaybetmiş, güncel olmayan bir tedavi yöntemidir.

3. Cerrahi Varis Tedavileri

Klasik Cerrahi Varis Tedavisi Yöntemleri (Stripping,Flebektomi)

Venöz Stripping; genel veya spinal anestezi yardımı ile yedek damarları  içerisine ayak bileği veya diz seviyesinden kasığa kadar oldukça büyük kesiler ile  bir tel yerleştirilip yedek damarların (by-pass damarları) tamamen çıkarılması işlemidir.

Flebektomi de bu işlem esnasında büyük variköz pakelerin birkaç cm lik kesiler ile çıkarılmasıdır.

İşlem sonrası ağrılı olması,uzun süre yatak istirahati gerektirmesi ve kozmetik açıdan kötü bir görüntüye sebebiyet vermesi nedeni ile günümüzde yok denilecek kadar az tercih edilen bir yöntemdir.

İleride lazım olabilecek yedek damarları (by-pass damarları) tamamen çıkarılması  sebebi ile kliniğimizde tercih edilmeyen bir yöntemdir.

Mikrocerrahi Varis Tedavisi Yöntemi

Bu yöntem renkli doppler ultrasonografinin cerrahi alanda kullanılmaya başlaması ile birlikte gelişip , yaygınlaşan ve ülkemizde de çok az merkezde uygulanan bir yöntemdir. Klasik cerrahide yapılan her türlü girişim bu yöntem ile de yapılabilmektedir.

Teknik, girişim esnasında her türlü sorunlu damarın doppler ultrasonografi ile nokta atış tespit edilip özel tıbbi cihazlar sayesinde birkaç milimetrelik kesilerden müdahale edilmesidir. Kolay bir teknik olmakla birlikte uygulamadaki başarı tekniği kullanan hekimin ultrason bilgisi ve deneyimi ile direkt orantılıdır.

Neden Mikrocerrahi Varis Tedavisi Yöntemi?

Lazer, radyofrekans vs… gibi endovenöz tedavi yöntemlerinin her türlü damara uygulanamaması ve uzun dönem sonuçlarının iyi olmaması, cerrahi yöntemleri tekrar popüler hale getirmiştir. Klasik cerrahi tekniklerin sonuçlarının başarılı olmakla birlikte iyileşme ve istirahat sürecinin uzun olması ,cilt kesilerinin büyük olması, kesilerin dikiş atılarak kapatılmasından dolayı kozmetik olmaması gibi handikapları mevcuttur. Renkli dopler ultrasonografi eşliğinde yapılan mikrocerrahi yönteminde hiçbir damarsal problem gözden kaçmamakta, girişim sonrası özel bir istirahat gerektirmemekte, hastanede yatış gerektirmeyip 4-5 saat içerisinde hastalar yürüyerek taburcu edilmekte ve birkaç milimetrelik kesiler de dikiş atılmamasından dolayı mükemmel bir kozmetik iyileşme sağlanmaktadır.

Mikrocerrahi tekniğinin herhangi bir komplikasyonu varmıdır?

Çok güvenli bir yöntem olup işleme ait herhangi bir komplikasyon neredeyse yoktur.

Kliniğimizde ileride lazım olabilecek yedek damarların (by-pass damarları) tamamına yakını korunabilmesi sebebi ile Mikrocerrahi ağırlıklı olarak tercih edilen tedavi yöntemidir.***

Kapak Tamir Operasyonları (Kelepçe Yöntemi)

External valf repair dediğimiz halk arasındaki bilinen adıyla kelepçe yöntemi özellikle erken teşhis konulan hastalarda oldukça başarılı bir yöntemdir. Bu yöntem mikrocerrahi ile kombine edilerek  yedek damarları (by-pass damarları) doğala en yakın şekilde korumaktadır.Tekniğin dezavantajı her hastada ve her damar yapısında uygulanamıyor olmasıdır.

4. Kozmetik Varislerin Tedavisi (Kılcal Damar – Retiküler Ven)

  • Köpük Varis Tedavisi – Skleroterapi (Foam)
  • Scleroterapi Varis Tedavisi
  • Cilt (Transdermal) Lazeri Varis Tedavisi
  • Radyo Frekansı Varis Tedavisi

Kliniğimizde Radyofrekans hariç tüm yöntemler hastaların damar yapısına uygun şekilde  kullanılmaktadır.

Op. Dr. Okan Dost

Comments are closed.