varis kapakçık tedavisi

Varis Kapakçık Tedavisi

Varis Kapakçık Tedavisinde Kelepçe Yöntemi

Varis kapakçık tedavisi varis tedavisinde kullanın bir çok yöntemden birisidir. Modern varis tedavi yöntemlerinin birçoğu ameliyatsız yöntem denilen yöntemlerdir. Tüm bu ameliyatsız varis tedavisi yöntemlerinin (endovenöz lazer ablasyon EVLA, radyofrekans ablasyon RFA, tıbbi tutkal ZAMK, köpük tedavisi FOAM vs) hepsinin ortak özelliği ise yedek damar adını verdiğimiz by-pass damarlarını yok edip kurutmasıdır. Oysa by-pass damarları ilerde lazım olduğu zaman (kalp ameliyatları, damar yaralanmaları, organ nakilleri vs) kullanılabilecek adı üstünde yedek damarlardır. 

By-pass damarlarını koruyarak tedavi edebilen sadece iki yöntem vardır ve bunlardan bir tanesi mikro cerrahi ile varis kapakçık tedavisi, varis kapakçık tamiri olan kelepçe operasyonudur. Diğeri mikrocerrahi ile by-pass damarının korunduğu (ligasyona) tekniğe göre üstünlüğü, damarları doğala en yakın şekilde korumasıdır.

Varis Kapakçık Tedavisi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Varis kapak tamiri operasyonunda temel olarak yapılan şey; yedek damarın ana damar ile birleşim yerinde, arası açık olan birinci veya ikinci yada her ikisinin birden birbirine yaklaştırılmasıdır. Teknik olarak oldukça basit olup sadece operasyonu yapan hekimin üst düzey ultrasonografi bilgisine sahip olmasını ve doğru endikasyonu koymasını gerektirir. Varis kapakçık tedavisi, tamiri (kelepçe ) operasyonun da uygulanan teknik; arası açık olan damar içindeki kapaklar (valf) dışarıdan özel malzemelerle (slikon, dacron, damardokusu vs) sarılıp kapakların birbirine yaklaştırılmasıdır. Damarların içinin açılıp kapakların içerden tamir edilmesi gibi bir hadise söz konusu değildir. Birbirine bu şekilde yaklaşan kapaklar aradan kanı geriye kaçırmayıp normal fonksiyonel çalışacaktır.

Varis Kapak Tamir (kelepçe ) Operasyonu Kimlere Yapılabilir?

Bu operasyon öncelikle herkese yapılamaz. Bu operasyonun yapılabilmesi için renkli doppler usg ile by-pass damarlarının ve kapakların değerlendirilmesi ve gereken ölçümlerin yapılması gerekir. Örneğin varislerin çok ilerlememiş olması, bir kaç kapaktan fazlasının bozulmamış olması gibi. Doğru hastada doğru teşhis ile by-pass damarları doğal çalışacak şekilde başarıyla korunabilir. 

Varis kapakçık tedavisi ameliyatının herhangi bir riski var mıdır?

Bu operasyon tekniğinin herhangi ciddi bir riski olmayıp herhangi bir cerrahi operasyonda oluşabilecekten daha az yara yeri komplikasyonları mevcuttur. Oldukça güvenli bir yöntemdir. 

Unutulmaması gereken en önemli husus, bu operasyonun herkese yapılamaması ve ancak renkli doppler ultrasonografi sonucu ile karar verilebilmesidir. Biz değil ,siz de değil damarlarınızın belirlediği bir operasyon tekniğidir.

Comments are closed.